Ontslagvergoeding en stamrecht

De overheid heeft de stamrecht vrijstelling per 1 januari 2014 afgeschaft. Krijgt u op of na 1 januari 2014 een ontslagvergoeding? Dan betaalt u over het hele bedrag belasting, tegen het gebruikelijke tarief in de inkomstenbelasting. In sommige gevallen kunt u gebruikmaken van een overgangsregeling.

Bedrag in 1 keer opnemen

Heeft u een stamrecht bij een bank, verzekeraar of een stamrecht BV? In 2014 kunt u het bedrag in 1 keer opnemen in plaats van in termijnen. Neemt u het bedrag in 2014 in 1 keer op? Dan telt deze opname voor 80% mee voor de belastingheffing. Voorwaarde is wel dat uw werkgever het geld vóór 15 november 2013 heeft overgemaakt.

Uw vergoeding kan dan ook na 1 januari 2014 in het bestaande stamrecht (polis, BV of bancaire rekening) blijven. Het fiscale voordeel van uitstel van belastingheffing in box 1 en geen heffing in box 3 blijft gelden. Neemt u het bedrag in 1 keer op? Dan telt het wel helemaal mee voor de inkomstenbelasting.

Voor bestaande stamrecht (polis, BV of bancaire rekening)

Is van belang dat vanaf 2013 een AOW-leeftijd geldt van 65 jaar en 1 maand. Volgens het Regeerakkoord moet deze stapsgewijze verhoging leiden tot een AOW-leeftijd van 67 jaar in 2021. Uiterlijk op de AOW datum moeten de stamrecht uitkeringen starten, waarbij u belasting betaalt over de periodieke uitkeringen. Dat is de voorwaarde waaronder u in eerste instantie geen belasting heeft betaald over uw gouden handdruk.

Eerder dan leeftijd 65/ AOW mag natuurlijk ook worden omgezet naar een periodieke uitkering -in het geval van stamrecht kapitaal- Om in aanmerking te komen voor de fiscale voordelen voor een stamrecht constructie, dient de periode van uitkering een bepaalde lengte hebben die afhankelijk is van uw leeftijd bij ingang van de uitkerende periode. Bij een bancaire stamrecht rekening lijkt dit sterk op het 1% sterfte criterium wat geldt voor de stamrecht verzekering. Hierbij moet de uitkeringsperiode minimaal zo lang zijn dat - volgens objectieve sterftetabellen - de kans op overlijden binnen deze periode minimaal 0,94% is.

Neemt u gerust contact met ons op met uw vragen wij zijn u graag van dienst en voorzien u van de gewenste indicatieve berekening.

Top