Indien u uw oud regime lijfrente polis(sen), na expiratie in één bedrag wilt ontvangen gaat u als volgt te werk:

Verzekeraar heeft hiervoor een door u persoonlijk schriftelijk –getekend- verzoek nodig

U dient tevens mee te sturen:

  • de originele polis (of een door u getekende akte van vrijwaring waarin u meldt dat de originele polis verloren is geggaan.
  • een legitimatiebewijs (kopie paspoort of rijbewijs) BSN zichtbaar
  • een kopie van een bankafschrift (rekeningnummer waar de uitkering naar zal worden overgemaakt)

Verzekeraar zal u de ontvangst bevestigen en het u toekomende kapitaal naar uw bankrekening overmaken. Wij wijzen u erop dat de verzekeraar wettelijk verplicht is om inkomstenbelasting in te houden en zal u hierover nader informeren.

Uitkering in eens van een nieuw regime lijfrente polissen heeft (fiscaal) tot gevolg dat het vrijkomend bedrag progressief belast wordt (conform uw totaal belastbaar inkomen in dat jaar) + dat u rekening dient te houden met een naheffing in uw aanslag van 20% revisierente.

Top