Expirerende lijfrente en de belastingen

Bij het ontvangen van een expirerende lijfrente is het belangrijk om vooraf goed te kijken naar de belastingen. Voordat u kunt bepalen wat u wilt doen met uw expirerende lijfrente, zult u inzicht moeten hebben in de fiscale consequenties van de verschillende mogelijkheden. Het fiscale regime van uw lijfrente (kan ook) van belang zijn. De (fiscale) mogelijkheden van een oud regime lijfrenteverzekering zijn uitgebreider zijn dan de mogelijkheden van een nieuw regime polis of een lijfrentespaarrekening (banksparen).

Nederlandse belastingstelsel

Het Nederlandse belastingstelsel bestaat uit het zogenaamde boxenstelsel. Het belastingstelsel kent drie boxen met ieder een eigen belastingtarief. In box 1 vallen inkomen uit arbeid en woning, in box 2 valt het inkomen uit aanmerkelijk belang en in box 3 valt het inkomen uit vermogen. Bij een expirerende lijfrente zijn alleen box 1 en box 3 van belang.

Box 1: inkomsten uit arbeid en woning
In box 1 komen alle inkomsten die betrekking hebben met arbeid en eigen woning terecht. Van deze inkomsten kunt u de eventuele aftrekposten in mindering brengen. Denk hierbij aan de aftrekbare hypotheekrente en de premie (kan zowel een eenmalige koopsom zijn als een regelmatige betaling) die u destijds heeft gestort voor de nu expirerende lijfrente. Het saldo wordt belast in box 1. Hierbij geldt een progressief tarief, wat wil zeggen dat het belastingtarief stijgt naarmate het saldo in box 1 hoger is. Bovendien geldt in Nederland het principe dat mensen nadat ze de pensioensgerechtigde leeftijd bereiken over een deel van het inkomen een lager belastingtarief gaan betalen. In onderstaande tabel hebben we de tarieven voor box 1 zoals ze gelden in 2014 voor u op een rij gezet.
IBtabel

Box 3: inkomsten uit vermogen
In box 3 wordt vermogen belast. U dient het vermogen over een fiscaal jaar aan te geven. De peildatum is 1 januari. Uw spaar- en beleggingstegoeden dient u bij elkaar op te tellen en eventuele schulden, uitgezonderd de eigenwoningschuld, mag u in mindering brengen. Indien het saldo hoger is dan EUR 21.139 per belastingplichtige (zowel in 2014 als in 2013), dan dient u over het meerdere 1,2% vermogensrendementsheffing te betalen.
Vermogen dat opgebouwd wordt in lijfrenteverzekeringen en bancaire lijfrentes vormt een uitzondering bij bovenstaande berekening. Zolang het vermogen niet uitgekeerd is en nog in de lijfrente zit, hoeft het niet meegenomen te worden bij uw spaar- en beleggingstegoeden in BOX 3.

De expirerende lijfrente en de fiscus
Het geld uit uw lijfrente komt vrij. Bij het storten van de premie heeft u de mogelijkheid gehad om de premie in mindering te brengen op uw inkomen. U heeft destijds een fiscaal voordeel genoten, daarom mag de uitkering nu niet belastingvrij op uw rekening worden bijgeschreven. Het vrijgekomen geld uit een expirerende lijfrente wordt beschouwd als inkomen. Op het moment dat een lijfrente tot uitkering komt, dient u de uitkering(en) in BOX 1 bij uw overigen inkomstenbronnen op te tellen. U betaalt dus over de uitkering(en) het progressieve tarief.

Fiscaal regime lijfrenteverzekering
Niet alle expirerende lijfrenten kennen dezelfde mogelijkheden. Afhankelijk van de ingangsdatum van de polis en de wijze waarop u destijds de premie(s) gestort heeft, verschillen de fiscale spelregels. In verzekeringstermen heet dit het fiscale regime waaronder uw lijfrente verzekering valt.
Middels onderstaand schema kunt u achterhalen onder welke regime uw lijfrenteverzekering valt:
Regime

Hierbij wordt er vanuit gegaan dat u bij een premie betalende lijfrente de premies niet meer verhoogd heeft na 16 oktober 1990! Mocht dit wel het geval zijn, dan wordt de polis alsnog beschouwd als een nieuw regime polis.

Top