Wanneer u in Nederland met pensioen gaat, kunt u uit 3 verschillende bronnen pensioeninkomen ontvangen: de overheid (AOW), voormalig werkgevers en eigen voorzieningen. Deze 3 bronnen worden ook wel de 3 pijlers van het Nederlandse pensioenstelsel genoemd.

Hoe werkt banksparen?

Een bankspaarrekening is een geblokkeerde rekening waarop u (periodiek) geld spaart. De rekening mag alleen worden gedeblokkeerd onder bepaalde voorwaarden. Deze voorwaarden verschillen per spaardoel (bankspaarhypotheek, lijfrente of uitvaart). Zolang de rekening geblokkeerd is, betaalt u geen vermogensrendementheffing over uw opgebouwde vermogen, hetgeen kan leiden tot fiscaal voordeel.

Op het moment dat u via uw werkgever onvoldoende pensioen opbouwt, biedt de overheid u daarom de mogelijkheid om met belastingvoordeel extra bij te sparen. Dit kan door jaarlijks (jaarruimte) of ineens (reserveringsruimte) een bedrag te sparen.
Indien voldaan wordt aan de wettelijke eisen rond lijfrentesparen, biedt de overheid 2 belastingvoordelen:
• De premie die u stort in een lijfrenteverzekering of op een lijfrente bankspaarrekening mag u in mindering brengen op het belastbaar inkomen, zodat u minder inkomstenbelasting betaalt.
• Over het vermogen dat binnen de verzekering of op de bankspaarrekening opgebouwd wordt, hoeft u geen vermogensrendementsheffing in box 3 te betalen.

Banksparen

Tot 2008 was fiscaal vriendelijk sparen voor aanvullend pensioen alleen mogelijk via een (lijfrente)verzekering. In 2008 is het banksparen geïntroduceerd. Sindsdien is het mogelijk om fiscaal vriendelijk te sparen voor aanvullend pensioen via een bankspaarrekening. Hier zijn 3 fasen mogelijk.

Opbouwfase
In de opbouwfase stort u periodiek of jaarlijks een bedrag op uw bankspaarrekening.

Uitstelfase
In de uitstelfase stort u geen bedragen meer periodiek, maar groeit het opgebouwde bedrag op de bankspaarrekening door de rentevergoedingen die u ontvangt over het ingelegde saldo. Deze fase wordt ook gebruikt om vrijkomend lijfrentekapitaal uit een lijfrentepolis uit te stellen omdat er nog geen behoefte is op aanvulling op het inkomen.

Uitkeringsfase
In de uitkeringsfase gaat u het saldo op uw bankspaarrekening opmaken. Dit gebeurt meestal nadat u met pensioen bent gegaan, zodat u een aanvulling krijgt op uw pensioeninkomen
Dit kan en mag bij de (bank)verzekeraar waar het kapitaal vrij komt, het mag ook bij een andere (bank)verzekeraar. De ene (bank)verzekeraar biedt namelijk (veel) meer dan de andere voor hetzelfde kapitaal en gewenste uitkeringsduur. Het loont dus de moeite te "shoppen". Wij zijn specialist op dit gebied, als onafhankelijk adviseur doen wij zaken met bijna alle verzekeraars en banken. Wij weten bij welke verzekeraar of bank momenteel de hoogste opbrengst te realiseren is. Ook voor de administratieve afhandeling dragen wij zorg.

Garantie Deposito Stelsel:

Het depositostelsel garandeert tegoeden van rekeninghouders van een bank die haar verplichtingen niet meer kan nakomen, en geldt ook voor een bancaire lijfrente (zowel opbouwend als uitkerend). De regeling kent een maximum van € 100.000,- per rekeninghouder per bank. Als uw beschikbare bedrag groter is dan € 100.000,- is het verstandig om het kapitaal te splitsen en onder te brengen bij verschillende aanbieders. Houd u er rekening mee dat verschillende banken niet gebruik maken van de dezelfde bankvergunning. Zoals bijvoorbeeld OHRA (onderdeel van) en Delta Lloyd Bank, beide hebben een eigen vergunning.

Kosten:
Een aantal aanbieders brengt kosten in mindering op de netto uitkering. In praktijk betekent dit dat een aanbieder de hoogste bruto uitkering biedt, maar na correctie van de uitkeringskosten een andere aanbieder toch interessanter is.

Overlijden:
Bij – onverhoopt- overlijden van de rekeninghouder wordt bij de (bancaire)uitkering gedurende de resterende afgesproken looptijd uitbetaald aan de nabestaanden. In het geval er geen partner is valt de waarde van de bankrekening in de nalatenschap.

Vergelijken en direct sluiten:

Wij vervaardigen graag een marktvergelijk voor u, waarin alle aanbieders zijn betrokken. Na ontvangst van uw schriftelijk akkoord tot afhandelen en levering van de benodigde gegevens, verstuurt de Verzekeringsadviseur Beijer binnen 2 werkdagen per e-mail en post het aanvraagpakket om de bankrekening(en) te openen. Na retourzending dragen wij zorg voor correcte opening van de rekening(en) en overvoer van het vrijkomend kapitaal.

Top