Transparante kosten:

Vanaf 2013 is het wettelijk niet meer toegestaan om de kosten voor advies en begeleiding als opslag voor provisie door te berekenen in de tarieven van financiële producten, zoals voor een (aanvullend) pensioen.
In het verleden leek het werk van adviseurs vaak "gratis" door de verrekening van kosten in de vorm van een (soms relatief hoge en ondoorzichtige) provisie, die de hoogte van de uitkering vanzelfsprekend nadelig beïnvloedde. Provisies waarvan de hoogte vaak in een percentage werd uitgedrukt van het opgebouwde kapitaal, oplopend tot 1,5% er van, zonder daarbij rekening te houden met het aantal uren dat aan het advies en de begeleiding werd besteed. Aan deze ongewenste, ondoorzichtige en vaak voor de consument (te) dure situatie is met ingang van 2013 door de overheid een einde gemaakt.
De Verzekeringsadviseur Beijer werkt al enige jaren op basis van vooraf afgesproken vaste kosten voor advies en begeleiding. Wij ontvangen dus géén provisie en dat betekent voor u vanzelfsprekend dat de verzekeraar of bank deze kosten ook niet ten laste brengt van uw (aanvullend) pensioen. Uw uitkering wordt dus hoger!

Tarieven2016

Top