Stappenplan

Kent u van alle producten de wettelijke mogelijkheden en beperkingen? Wij als specialist natuurlijk wel. En daar kunt u van profiteren. Met uitzicht op een mogelijk hoger dan verwacht (aanvullend) pensioen! Dus aarzel niet om van onze diensten gebruik te maken. Via een speciaal ontwikkelt, helder stappenplan leiden we u naar het beste rendement.

Hoe werkt het stappenplan?

Om voor u een maximaal financieel resultaat te kunnen bereiken, moeten we een aantal noodzakelijke stappen doorlopen. 
Na deze stappen geven we u een overzicht van de kosten. Zodat er ook op dit punt geen onduidelijkheid bestaat en u exact weet waar u aan toe bent.

1 Inventarisatie

 • Voorbereiding
 • Inventarisatie

Voor een inventarisatie van uw pensioen- en/of lijfrentepolissen, vragen wij u een inventarisatieformulier in te vullen. Hierop vermeldt u al uw polissen, ook die niet bij ons zijn afgesloten zodat wij een totaalbeeld krijgen. Ook kunt u op het formulier aangeven welke vorm van uitkering u zelf in gedachten heeft. Bijvoorbeeld een tijdelijke of een levenslange lijfrente uitkering. Misschien wilt u het uitbetalen van uw polis nog wel enkele jaren uitstellen? Kortom, wat zijn uw eigen idee├źn?

2 Indicatie

 • Indicatie van de te verwachten uitkeringen
 • Basisinformatie over pensioen en lijfrentepolissen

Op basis van de door u aangeleverde informatie in uw inventarisatieformulier ontvangt u een indicatie van de te verwachten uitkering. Ook vragen wij bij de verzekeraars, per polis, de te verwachten eindkapitalen op. Samen met de indicatie ontvangt u van ons basisinformatie over pensioen en lijfrentepolissen. Daarnaast ontvangt u van ons de mogelijkheden op welke wijze wij u kunnen begeleiden
bij het adviseren en/of bemiddelen.

3 Advies en maatwerkofferte(s)

 • Klantprofiel
 • Adviesgesprek
 • Maatwerkofferte(s)
 • Overzicht van de hoogte van uitkeringen bij concurrerende verzekeraars en banken ('shoppen')

Indien gewenst nemen wij contact met u op om een adviesgesprek in te plannen. Bent u al volledig op de hoogte en weet u precies wat u wilt? Dan kan het zijn dat een adviesgesprek niet nodig is, in dat geval is er sprake van advies op maat. U ontvangt van ons een digitaal klantprofiel met algemene en financiele vragen, die nodig zijn voor een advies op maat.

Nadat al uw wensen en uw profiel bij ons bekend zijn, sturen wij u een begroting van de kosten en opdrachtbevestiging toe. Na uw akkoord gaan wij voor u aan de slag. Eventuele aanpassingen kunnen we dan nog tijdig meenemen in de definitieve en, gelet op onder meer de actuele rentestand dat moment, geldige offerte.

Enkele weken voor de expiratiedatum van uw pensioen- en/of lijfrentepolissen ontvangt u van ons een definitieve geldige offerte. En u ontvangt daarbij een helder overzicht van vergelijkende uitkomsten bij andere, met ons samenwerkende verzekeraars en banken. Zodat u zich kunt overtuigen dat wij de maximale uitkering uit het gespaarde kapitaal binnen onze mogelijkheden voor u bereiken. Dit 'shoppen' kan u veel geld schelen en dat doen wij voor u.

4 Afronden, controle en administratieve werkzaamheden

 • Controle van de door u aangeleverde documenten en verzending naar de betrokken verzekeraar(s) en/of bank(en).
 • Bewaking van de voortgang van de behandeling bij de verzekeraar en/of banken van uw dossier in verband met beperkte geldigheidsduur van de offerte.
 • Overdracht van kapitalen naar de door u geselecteerde verzekeraar en/of bank.

Samen met de geldige offerte ontvangt u alle formulieren die nodig zijn voor de administratieve afwikkeling bij de verzekeraar(s) en/of bank(en). U krijgt tevens een controlelijst voor de in te sturen stukken.

Zijn alle documenten in ons bezit en is uw dossier compleet en door ons gecontroleerd voor afwikkeling, dan informeren en begeleiden wij uw aanvraag bij de verzekeraar(s) en/of bank(en). Ook moet uw aanvraagformulier op tijd verwerkt zijn, anders ontvangt u de eerste betaling te laat of, nog erger, is de geldigheidstermijn van de offerte verlopen met mogelijke aanpassing van uw uitkering tot gevolg.

Door de ervaring van de Verzekeringsadviseur Beijer en onze zorgvuldige begeleiding, weet u zeker dat wij er alles aan doen om het door u gewenste (aanvullend) pensioen te realiseren.

Top