GESCHIEDENIS
REAAL Verzekeringen heeft een lange geschiedenis, die nauw verbonden is met de sociaaldemocratie en de arbeidersbeweging. De wortels van het bedrijf liggen bij 2 verzekeringsmaatschappijen, die begin vorige eeuw worden opgericht: De Centrale (1904) en Concordia (1907). Beide zijn eigendom van de vakbeweging.

De Centrale is in handen van het Nederlands Verbond van Vakverenigingen (NVV) en Concordia maakt deel uit van het Nederlands Katholiek Vakverbond (NKV). Vanuit hun ideële achtergrond stellen de twee verzekeraars jaarlijks allebei een deel van de winst beschikbaar om de positie van de arbeidersklasse te verbeteren.

Krachten bundelen
In 1982 gaan het NVV en het NKV samen op in het FNV. De fusie van de 2 vakorganisaties leidt ertoe dat ook De Centrale en Concordia naar elkaar toegroeien en hun krachten bundelen. Samen met de Algemene Spaarbank voor Nederland (ASN) , de Centrale Volksbank (CVB) en de Hollandse Koopmansbank richten zij in augustus 1990 de Reaal Groep op. Twee jaar later neemt Reaal z'n intrek in het huidige hoofdkantoor in Utrecht naast de Jaarbeurs.
De nieuwe Reaal Groep heeft de wind mee. Tussen 1990 en 1997 groeit Reaal aanzienlijk, onder andere door de overname van Proteq en Hooge Huys Verzekeringen. Het merk 'Reaal' krijgt al snel een grote naamsbekendheid, mede dankzij de populaire reclamespotjes met acteur Rijk de Gooyer ('Foutje, bedankt!') en de slogan 'Reaal regelt 't allemaal'.

Bank + verzekeraar = bankverzekeraar
In de jaren 90 ondergaat de financiële sector een aardverschuiving. Banken en verzekeraars, tot voorheen strikt gescheiden werelden, klonteren samen. Reaal blijft niet achter, maar fuseert in 1997 met SNS Groep. Dit bankbedrijf is ontstaan uit een fusie van een aantal regionale (bonds)spaarbanken in Midden- Noord en Oost-Nederland. Door die achtergrond, en hun directe betrokkenheid bij de lokale samenleving, passen Reaal en SNS uitstekend bij elkaar. De nieuwe bankverzekeraar krijgt de naam SNS REAAL
Na het ontstaan van SNS REAAL breekt een periode aan waarin de interne organisatie veel aandacht vraagt. Om het nieuwe concern klaar te maken voor de toekomst, vinden diverse herschikkingen plaats. Om strategische redenen wordt de naam van REAAL in 2000 veranderd in Hooge Huys . Vanaf dat moment – tot op de dag van vandaag - worden de producten van REAAL alleen nog verkocht via de onafhankelijke financieel adviseur.

Nieuw REAAL
Na 4 jaar wordt de naamswijziging teruggedraaid en heet REAAL weer gewoon REAAL. Kessels Kramer, het reclamebureau dat ook verantwoordelijk is voor de merklading van SNS bedenkt een nieuwe reclamecampagne en een nieuw motto: REAAL, realist in verzekeren. De campagne neemt de kansberekening, de basis van verzekeren, als grondslag.
Aan het begin van de 21e eeuw verstevigt REAAL de positie op de Nederlandse verzekeringsmarkt, onder meer door de overname (en samenvoeging) van Nieuwe Hollandse Lloyd en Zürich Nederland. In 2007 wordt REAAL uitgeroepen tot de beste pensioenverzekeraar van Nederland. In dat zelfde jaar koopt REAAL AXA Nederland en Winterthur, een jaar later volgt de overname van Zwitserleven. Hierdoor behoort REAAL in één klap tot één van de grootste verzekeraars in Nederland.

Twee sterke merken
In het najaar van 2009 besluit de Raad van Bestuur van SNS REAAL een focus aan te brengen in het aantal merken. REAAL wordt het brede merk voor hypotheken, bancaire, levens- en schadeverzekeringen en verkoopt haar producten uitsluitend via financieel adviseurs. DBV Verzekeringen wordt opgenomen in REAAL. Zwitserleven wordt hét merk voor de pensioenmarkt.

Wij nemen graag contact met u op!

Top