KlaverbladDe geschiedenis van Klaverblad Verzekeringen gaat terug tot het midden van de negentiende eeuw.

Er waren toen voor 'gewone mensen' nog nauwelijks mogelijkheden om hun eigendommen te verzekeren. De gevolgen van een brand waren dan ook vaak rampzalig. Om met name pachters van boerderijen in staat te stellen inventaris en oogst te verzekeren, richtte in 1850 notaris Montijn in Oudewater de 'Nederlandsche Brandwaarborgmaatschappij voor roerende goederen van enkel Landbouwers en Veehouders onderling' op.

Deze maatschappij vormde de basis voor het huidige Klaverblad Verzekeringen.

Wij nemen graag contact met u op!

Top