Delta LloydDe geschiedenis van Delta Lloyd Groep gaat twee eeuwen terug: tweehonderd jaar van bewezen continuïteit en betrouwbaarheid. Delta Lloyd Groep heeft haar wortels in een van de oudste levensverzekeraars op het vasteland van Europa, de in 1807 in Amsterdam opgerichte Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen.
Deze voorouder was een van de allereerste levensverzekeringsmaatschappijen die geen speculatieve premies hanteerden, maar premietabellen opstelden, gebaseerd op wetenschappelijke risicoberekeningen. Door een duidelijke focus op de lange termijn en een door de jaren heen consistent uitgevoerde strategie, groeit uit deze 19-eeuwse Hollandsche Sociëteit van Levensverzekeringen gestaag de huidige financiële dienstverlener Delta Lloyd Groep. Dat gebeurt niet alleen door autonome groei, maar ook door samenwerking, fusies en overnames.

In 1967 gaat de Hollandsche Sociëteit onder de naam Delta samenwerken met Amstleven, de Amsterdamse Maatschappij van Levensverzekeringen NV, opgericht in 1892. Met deze krachtenbundeling versterken beide ondernemingen hun positie in de Nederlandse verzekerings- en beleggingsmarkten aanzienlijk. Twee jaar later, in 1969, zorgt een fusie tussen Delta en Nedlloyd voor verdere versterking, en ook voor een verbreding van het aanbod met schadeverzekeringen. Het nieuwe, beursgenoteerde bedrijf Delta Lloyd NV is actief op de Nederlandse markt en werkt via assurantieadviseurs.

In de nationale en internationale verzekeringswereld wordt de concurrentie begin jaren zeventig steeds sterker en het goed renderende Delta Lloyd vormt een aantrekkelijke partner binnen deze markt. In 1973 neemt het Britse Commercial Union, een grote verzekeraar met een uitgebreid internationaal netwerk, de aandelen over. Voor Delta Lloyd biedt dit kansen, het concern blijft onder de eigen merknaam en volledig zelfstandig opereren op de Nederlandse markt. Na een aantal fusies is Aviva plc de grootste aandeelhouder van de Groep. In januari 2013 bouwt Aviva haar belang volledig af.

Distributiekracht
In het laatste decennium van de twintigste eeuw zet Delta Lloyd een heldere nieuwe koers uit. Als middelgrote verzekeraar met slechts één distributiekanaal, de assurantieadviseur, wil Delta Lloyd zich ontwikkelen tot een bedrijf met een toppositie in de markt. De inzet: versterken van de distributiekracht door meerdere kanalen in te zetten en creëren van een grotere afzetmarkt.

Het verbeteren van de toegang tot de klant ziet Delta Lloyd als de bepalende factor voor succes op de verzekeringsmarkt. In Nederland fuseert Delta Lloyd in 1999 met NUTS OHRA Beheer, en daarmee haalt het concern een 'direct writer' in huis. Bovendien brengt zowel NUTS als OHRA een grote zorgportefeuille in. Door deze fusie verkrijgt Fonds NutsOhra een belang van acht procent in Delta Lloyd Groep. Aviva heeft dan een belang van 92 procent.

In 2003 sluit Delta Lloyd een joint venture met ABN AMRO Bank, waarmee Delta Lloyd een meerderheidsbelang krijgt van 51 procent in ABN AMRO Verzekeringen. De joint venture krijgt het exclusieve recht op de verkoop van verzekeringsproducten via het distributienetwerk van ABN AMRO Bank in Nederland.

Eind maart 2007, met terugwerkende kracht naar 1 januari 2007, is de overname van Erasmus, onderdeel van het Duitse Wüstenrot & Württembergische, door Delta Lloyd Verzekeringen een feit. De overname past in het streven om de positie van Delta Lloyd Groep op de Nederlandse verzekeringsmarkt te versterken.

In juli 2007 bereiken Delta Lloyd Groep en CZ overeenstemming over een alliantie. CZ neemt als risicodrager per 1 januari 2009 het zorgverzekeringsbedrijf van Delta Lloyd Groep over. Strategisch biedt de alliantie met 3,3 miljoen verzekerden en een marktaandeel van 20 procent, uitstekende toekomstmogelijkheden.

Klanten in Nederland worden nu bediend via drie distributiekanalen en drie daaraan gelieerde merken: het merk Delta Lloyd via de onafhankelijke assurantieadviseurs, OHRA via het directe kanaal en ABN AMRO Verzekeringen via de Nederlandse kantoren van ABN AMRO Bank.

Wij nemen graag contact met u op!

Top