Privacyverklaring

De verzekeringsadviseur en alle met haar in de groep verbonden onderdelen achten de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van hun klanten en de bezoekers van hun website essentieel. Persoonsgegevens van klanten en bezoekers worden daarom met de grootst mogelijke zorgvuldigheid behandeld en beveiligd. De verzekeringsadviseur houdt zich in alle gevallen aan de eisen die zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. In overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens heeft De verzekeringsadviseur haar verwerkingen aangemeld bij de toezichthouder, het College Bescherming Persoonsgegevens, gevestigd te Den Haag.

Verwerken van persoonsgegevens

De verzekeringsadviseur verwerkt uw persoonsgegevens voor het uitbrengen van offertes, acceptaties, uitvoering overeenkomst(en), relatiebeheer en wanneer u contact heeft met De verzekeringsadviseur. Deze gegevens worden door De verzekeringsadviseur ook in groepsverband gebruikt om u op de hoogte te stellen over voor u (nieuwe) relevante producten, diensten en/of activiteiten van De verzekeringsadviseur en door haar zorgvuldig geselecteerde partners. Indien u geen prijs stelt op deze informatie dan kunt u dit schriftelijk melden aan het hieronder vermelde adres. De verzekeringsadviseur verzoekt u hierbij duidelijk aan te geven welke informatie u niet (meer) wenst te ontvangen: De verzekeringsadviseur, Antwerpsestraat 127, 4645 BD te Putte. Uw IP adres wordt niet geregistreerd.

Inzage en correctie van uw gegevens

U kunt kennisnemen van de persoonlijke informatie die De verzekeringsadviseur over u heeft. Als de informatie onjuist is kunt u verzoeken deze aan te passen. Dergelijke verzoeken om inzage of correctie van uw gegevens kunt u richten aan De verzekeringsadviseur, Antwerpsestraat 127, 4645 BD te Putte.

Klikgedrag

Op deze website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals de meest geraadpleegde pagina's. Het doel hiervan is om de website te optimaliseren. Ook kan Hypotheekservice B.V. de gegevens gebruiken om meer gerichte informatie op de site te zetten. Hiermee kan De verzekeringsadviseur haar dienstverlening aanpassen aan de wensen van haar klanten.

Gebruik van cookies

De verzekeringsadviseur maakt bij het aanbieden van haar diensten gebruik van cookies. Dit is een eenvoudig klein tekstbestandje dat bij uw bezoek aan een website naar uw computer wordt gestuurd. Cookies kunnen gebruikersinstellingen en andere informatie opslaan en zijn bedoeld om het gebruik van de website van De verzekeringsadviseur gemakkelijker voor u te maken. Als u in uw browser het gebruik van cookies heeft uitgezet, kunt u nog steeds de meeste onderdelen van de website bezoeken.

Links naar andere sites

Op de website van De verzekeringsadviseur zijn enkele links andere partijen zoals adviseurs waarmee De verzekeringsadviseur samenwerkt, opgenomen. De verzekeringsadviseur draagt geen verantwoordelijkheid voor de wijze waarop deze partijen met uw gegevens omgaan. Kijk daarom of de door u bezochte site een privacyverklaring bevat. Zo ja, lees deze om te zien of u zich kunt vinden in het daarin beschreven privacybeleid van de betreffende partij.

Beveiligen van persoonsgegevens

De verzekeringsadviseur heeft passende maatregelen genomen om persoonsgegevens te beveiligen tegen verlies of tegen enige vorm van onrechtmatige verwerking. Hierbij wordt de grootst mogelijke nauwkeurigheid nagestreefd en rekening gehouden met de stand van de techniek, de kosten van de tenuitvoerlegging, de risico's van de gegevensverwerking en de aard van de gegevens.

Vragen

Heeft u vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u deze richten aan: De verzekeringsadviseur, Antwerpsestraat 127, 4645 BD te Putte.

Wijzigingen

De verzekeringsadviseur behoudt zich het recht voor om wijzigingen aan te brengen in het privacystatement.

Top