Per 1 januari 2016 vervalt de ouderentoeslag. Het kabinet wil de belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen voor iedereen gelijktrekken. Dit betekent dat ouderen vanaf 2016 evenveel belasting over het spaargeld en vermogen gaan betalen, als iedereen. Daarnaast kan ook het recht op toeslagen veranderen.

Wat is ouderentoeslag?
Jaarlijks betalen we inkomstenbelasting over ons vermogen. Hiervoor is een drempelbedrag ingesteld dat heffingsvrij is. Voor AOW-gerechtigden met een relatief laag inkomen geldt een hogere drempel. Dit wordt de ouderentoeslag genoemd. Met ingang van 2016 wordt het bedrag van deze belastingvrijstelling voor inkomen uit vermogen (box 3) voor iedereen gelijkgetrokken.

Voor wie geldt afschaffing ouderentoeslag?
U krijgt met de afschaffing van de ouderentoeslag te maken als u:
in 2016 een AOW-uitkering heeft of zal krijgen;
een persoonlijk inkomen heeft dat op jaarbasis lager is dan € 20.075;
een vermogen heeft dat hoger is dan € 21.330. Of als u een partner heeft, dan is dit € 42.660.

Door de afschaffing van de ouderentoeslag gaat u meer belasting betalen. U krijgt daarnaast mogelijk geen zorgtoeslag, huurtoeslag en kindgebonden budget meer, of deze toeslagen worden lager. Andere toeslagen, tegemoetkomingen of eigen bijdragen waarbij het inkomen of vermogen een rol speelt, veranderen of verdwijnen. U kunt dan denken aan de eigen bijdrage WMO (Wet maatschappelijke ondersteuning) en AWBZ (Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten).

Rekentool Afschaffen ouderentoeslag
De Belastingdienst heeft een rekentool Afschaffen ouderentoeslag ontwikkeld, waarmee u kunt bepalen wat de afschaffing van de ouderentoeslag u gaat kosten. Deze tool brengt de gevolgen voor uw belastingen en eventuele toeslagen inzichtelijk. Klik hier voor de rekentool

Wat kunt u nu doen?
Om te voorkomen dat u veel meer belasting gaat betalen, kunt u nadenken over mogelijkheden om uw vermogen in box 3 te verlagen. U kunt dan bijvoorbeeld denken aan een schenking aan uw kinderen. U heeft tot 31 december 2015 om iets te wijzigen.

Top