3 juni 2015
Op 2 juni 2015 nam de Eerste Kamer het wetsvoorstel "Versnelling stapsgewijze verhoging AOW-leeftijd" aan. Vanaf 2016 gaat de AOW-leeftijd geleidelijk omhoog naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Daarna vindt koppeling plaats aan de stijging van de levensverwachting.

De Tweede Kamer stemde op 26 maart in met de versnelde verhoging van de AOW-leeftijd. Dit wetsvoorstel wijzigt de Algemene Ouderdomswet, de Wet op de loonbelasting 1964 en de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP).

Het wetsvoorstel geeft uitvoering aan het regeerakkoord van het Kabinet Rutte II. Daarin is opgenomen dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk wordt verhoogd naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021 en vervolgens gekoppeld aan de stijging van de levensverwachting. Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst. 

De versnelde verhoging van de AOW-leeftijd heeft tot gevolg dat in 2016 de AOW-leeftijd 65 jaar en zes maanden is. In respectievelijk 2017, 2018, 2019, 2020 en 2021 is de AOW-leeftijd 65 jaar en negen maanden, 66 jaar, 66 jaar en vier maanden, 66 jaar en acht maanden en 67 jaar.

Voor iemand die geboren is op 1 januari 1955 (op 1 januari 2015 60 jaar) zal de AOW tenminste zes maanden later ingaan dan nu. Volgens de huidige wetgeving zou zijn AOW namelijk ingaan op 66 jaar en zes maanden. Volgens de versnelde opbouw wordt de AOW-ingangsdatum voor hem tenminste 67 jaar. En met ingang van 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting Voor een gehuwde AOW-er betekent dit een overbrugging van bijna € 5.000. Een ongehuwde moet hierdoor bijna € 10.000 overbruggen. Voor deze extra overbruggingsperiode heeft die 60-plusser minder dan vijf jaar om voor te sparen!
Bron: Aegon Adfis

Top