Ja. Iedere verzekeringsplichtige betaalt een nominale zorgverzekeringspremie en een inkomensafhankelijke bijdrage. De inkomensafhankelijke bijdrage wordt berekend over het bijdrage-inkomen. Dit inkomen is het totaal van wat iemand ontvangt aan belastbaar loon, belastbare winst uit onderneming,

belastbaar resultaat uit overige werkzaamheden en belastbare periodieke uitkeringen en verstrekkingen. De afkoopsom van een oud regime lijfrenteverzekering wordt beschouwd als een periodieke uitkering. En telt daarom mee bij de vaststelling van het bijdrage-inkomen.

Het digitale aangifteprogamma inkomstenbelasting berekent de door u verschuldigde Zorgverzekerings premie.

Zie ook: Gerechtshof Amsterdam 6 november 2014, ECLI:NL:GHAMS:2014:5141

Top