Werknemers krijgen dit jaar meer naar huis qua netto-salaris. Ook gepensioneerden zitten er wat warmer bij.

Het is evenwel geen vetpot. "Nederlanders met een aanvullend pensioen of een lijfrente-uitkering, zien op de eerste uitkeringsspecificatie van 2015 een iets hoger netto bedrag staan", blijkt uit cijfers van HR- en salarisdienstverlener ADP. 

"Bij een aanvullend pensioen van 500 euro ontvangen zij 1,50 euro meer, bij 750 euro is dat 2,20 euro. Wie een aanvullend pensioen van 2.500 euro heeft, krijgt 10,50 euro meer op zijn rekening gestort. Veel pensioen- en lijfrente-uitkeringen moeten al aan het begin van de maand op de rekening van de pensioengerechtigde bijgeschreven zijn."


Modaal
Vooral de inkomens tussen de 2.000 en 6.500 euro houden onder de streep van hun loonstrook meer geld over. Een modaal maandloon (2.662 euro) stijgt bijvoorbeeld met zo'n 12 euro. Voor mensen met een inkomen van anderhalf keer modaal krijgen er 45 euro bij, werknemers die twee keer modaal verdienen iets meer dan 60 euro. 

Inkomens tot 19.462 euro per jaar gaan erop achteruit. Zij worden echter gecompenseerd bij de aangifte inkomstenbelasting.

Heffingen
De dienstverlener waarschuwt niet te vroeg te juichen. "Zo wordt de algemene heffingskorting, die inkomensafhankelijk is, in 2015 afgebouwd voor inkomens vanaf circa 20.000 euro. Omdat de heffingskortingen bij dit soort aanvullende uitkeringen in het algemeen niet worden toegepast, wordt er ook geen rekening gehouden met de afbouw. Bij het berekenen van de uiteindelijk verschuldigde inkomstenbelasting wordt voor het bepalen van de hoogte van de algemene heffingskorting gekeken naar het totale inkomen uit werk en woning." 

Het kan blijken dat er een lager recht op heffingskorting is dan waar bij de berekening van de netto uitkeringen inclusief AOW rekening mee is gehouden.

Top