Het nieuwe jaar gaat van start en dit betekent een aantal wijzigen op het gebied van werk en inkomen. Wat gebeurt er met de vrijkomende lijfrente, de AOW, heffingskortingen en de erfbeslasting in 2015? Wij sommen deze onderstaand voor u op. 

Hoger minimumloon

Het minimumloon stijgt per 1 januari 2015. Bent u 23 jaar of ouder, dan heeft u recht op €1.501,80 per maand bij een volledig dienstverband. In 2014 bedroeg het minimumloon
€ 1.495,20.

Strengere eisen bijstandsuitkering

Vanaf 1 januari 2015 gelden er strengere eisen voor een bijstandsuitkering. U moet bijvoorbeeld aangeboden werk accepteren of op verzoek van uw gemeente een andere tegenprestatie leveren.

Veranderingen AOW

Een aantal regels voor het AOW-pensioen verandert in 2015. Zo vervalt op 1 april 2015 de partnertoeslag voor nieuwe instromers. Samenwonende AOW-ers, met beiden een koop- of huurwoning, krijgen 70% AOW. Ook gaat de AOW-leeftijd 1 maand omhoog naar 65 jaar en 3 maanden. Uiteindelijk zal in 2023 de AOW-leeftijd 67 jaar zijn.

Wijzigingen heffingskortingen

Verschillende heffingskortingen veranderen in 2015. Heeft u een inkomen tot ongeveer €85.000, dan ontvangt u meer arbeidskorting. Boven dat bedrag daalt de korting. Ook stijgt de algemene heffingskorting, als u een inkomen heeft tot €50.000. Daarboven krijgt u minder korting.

Nieuwe werkkostenregeling werkgevers

Per 1 januari 2015 is de werkkostenregeling (WKR) verplicht waardoor de loonbelasting vereenvoudigt. Als werkgever kunt u dan maximaal 1,2% van het totale fiscale loon (de 'vrije ruimte') besteden aan onbelaste vergoedingen voor personeel. Het gaat bijvoorbeeld om kerstpakketten en fietsen.  

Periode belastingaangifte verandert

Vanaf 2015 kunt u vanaf 1 maart tot 1 mei belastingaangifte doen. Doet u voor 1 april aangifte, dan krijgt u voor 1 juli een aanslag van de Belastingdienst en betaalt u geen belastingrente.

Afkoop levensloopregeling

Heeft u een lijfrentepolis die vrijkomt in 2015? Dan betaalt u over slechts 80% van het levenslooptegoed dat tot 31 december 2013 is opgebouwd belasting. Voorwaarde is dat u het volledige levenslooptegoed in 1 keer opneemt.

Ruimere vrijstelling erfbelasting

U ontvangt een groter bedrag belastingvrij als u een erfenis ontvangt vanaf 1 januari 2015. Als partner hoeft u pas boven € 633.014 belasting te betalen, dat is ruim € 5.600 meer dan in 2014. (Klein)kinderen kunnen € 179 meer erfenis ontvangen. Zij betalen boven € 20.047 erfbelasting.

Werkbonus vervalt

Op 1 januari 2015 vervalt de werkbonus. Dit geldt alleen als u op dat moment nog 61 jaar moet worden. Bent u op 1 januari 2015 61 jaar of ouder, dan kunt u in aanmerking blijven komen voor deze heffingskorting. Vanaf 2018 vervalt de werkbonus helemaal.

Belastingvrij stamrecht vervalt

In 2015 is belasting uitstellen over uw ontslagvergoeding niet meer mogelijk. U betaalt belasting over het hele bedrag. De overgangsregeling voor het stamrecht die in 2014 nog gold, komt daarmee te vervallen.

Buitenlandse inkomsten, belasting betalen in Nederland

Woont u in het buitenland en verdient u uw inkomen (deels) in Nederland? Dan gelden voor u dezelfde aftrekposten, heffingskortingen en het heffingsvrij vermogen als andere Nederlanders. Voorwaarde van deze zogeheten regeling kwalificerende buitenlandse belastingplicht is dat u over minstens 90% van uw totale inkomsten (wereldinkomen) in Nederland belasting betaalt.

Sterkere positie flexwerkers

De Wet werk en zekerheid zorgt ervoor dat u als flexwerker zoveel mogelijk dezelfde behandeling krijgt als een vaste medewerker. Vanaf 1 januari 2015 veranderen daarom de regels rondom tijdelijke contracten.

Afbouw IOAW-uitkering oudere werkloze

De IOAW-uitkering voor oudere werklozen wordt geleidelijk afgebouwd vanaf 1 januari 2015. Alleen als u voor 1965 bent geboren, kunt u nog aanspraak maken op deze uitkering.

Topinkomens overheid omlaag

Vanaf 1 januari 2015 krijgen topfunctionarissen bij de overheid niet meer dan een ministersalaris. Dit staat in de Wet Normering Topinkomens (WNT). Deze wet geldt ook voor de salarissen bij semi-publieke organisaties zoals ziekenhuizen, scholen en publieke omroepen.

Top