18 november 2014 - De AOW-leeftijd gaat, zoals in het regeerakkoord aangekondigd, vanaf 2016 versneld omhoog: naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Staatssecretaris Klijnsma van Sociale Zaken en Werkgelegenheid dient een wetsvoorstel hierover in bij de Tweede Kamer.

Regeerakkoord

In het Regeerakkoord “Bruggen slaan” staat dat de AOW-leeftijd vanaf 2016 geleidelijk omhoog gaat  naar 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vervolgens vindt koppeling plaats aan de stijging van de levensverwachting. Daarmee gaat na 2015 het tempo omhoog waarmee de AOW-leeftijd wordt verhoogd als gevolg van de Wet verhoging AOW- en pensioenrichtleeftijd (Wet VAP). Het huidige wetsvoorstel voorziet in de uitwerking van de in het regeerakkoord gemaakte afspraak.

 

Verhoging AOW-leeftijd

De AOW-leeftijd gaat vanaf 2016 in stappen van 3 maanden omhoog en vanaf 2018 in stappen van 4 maanden. Daarmee wordt de AOW-leeftijd 66 jaar in 2018 en 67 jaar in 2021. Vanaf 2022 wordt de AOW-leeftijd gekoppeld aan de levensverwachting. De verhoging vindt plaats volgens onderstaand tijdspad.

Lees hier meer over het pensioen.


Top